Bejelentés


A MAGYAR TÉRRENDEZÉS Energetikai térrendezés magyarul


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:

 

KEDVES LÁTOGATÓ!

AZ OLDALON A MAGYAR HAGYOMÁNYOKON ALAPULÓ TÉRRENDEZÉSSEL ÉS AZ EHHEZ KÖTŐDŐ KIEGÉSZÍTŐ ISMERETEKKEL FOGLALKOZOM.
CÉLOM, HOGY MÍG MAGAM IS TANULOM, KERESEM A MAGYAR "FENG SHUI" RENDSZERÉT, SZABÁLYAIT TÉGED IS MAGAMMAL HÍVJALAK AZ ISMERETEK KUTATÁSÁRA.
ITT IS LE KÍVÁNOM SZÖGEZNI, HOGY NEM AKAROK SENKIT TANÍTANI CSAK A MEGSZERZETT ISMERETEIMET, GONDOLATAIMAT, KÖVETKEZTETÉSEIMET MEGOSZTANI AZOKKAL, AKIKET ÉRDEKELNEK A MAGYAR HAGYOMÁNYOK.
NÉHÁNYAN, AKIK TANÁCSOT, RECEPTET KERESTEK EZEKEN AZ OLDALAKON TALÁN CSALÓDOTTAN LÁTJÁTOK, HOGY NEM ÉN KÍVÁNOK VÁLASZT ADNI A FELMERÜLT KÉRDÉSEKRE, HANEM AZT AZ UTAT KÍVÁNOM FELTÁRNI, AHOL SAJÁT MAGATOK TALÁLJÁTOK MEG EZEKET A VÁLASZOKAT. TALÁN A TANULÁS FOLYAMATÁBAN ELÉREM AZT A SZINTET, AMIKOR BÁTRAN VÁLLALHATOM, HOGY BÁRKINEK ILYEN JELLEGŰ TANÁCSOT ADJAK, DE AZ SOHASEM PÓTOLJA A SAJÁT TUDÁSOTOKON ÉS HITETEKEN ALAPULÓ DÖNTÉSEKET.
AZT GONDOLOM, HA VALAKI VÁLLALJA AZT, HOGY AZ ÁLTALAM VÉGIGJÁRT UTAT -AMI MAGÁBAN FOGLALJA A LINK AJÁNLÁSOK ÁTTEKINTÉSÉT, A KÉPTÁRAK TANULMÁNYOZÁSÁT IS- JÁRVA ISMERKEDIK MEG EZZEL A TÖRTÉNELMILEG MEGALAPOZOTT, CSAK NÁLUNK HATÓ ÉS MŰKÖDŐ RENDSZERREL MEGTALÁLJA A LAKÓHELYÉVEL - LEGYEN AZ CSALÁDI HÁZ, TANYA, VAGY PANEL - KAPCSOLATOS VALAMENNYI PROBLÉMÁJÁRA A VÁLASZT.
TERMÉSZETESEN RENDELKEZEM OLYAN ISMERETEKKEL, KÖVETKEZTETÉSEKKEL, AMELYEKET A SAJÁT LAKHELYEMEN MÁR EREDMÉNYESEN ALKALMAZOK, AZ OLDALAKON AZONBAN NEM LÁTHATÓAK. ENNEK AZ AZ OKA, HOGY A VILÁGFA LOGIKUS ÉS KÖVETHETŐ - ÁLTALAM ELKÉPZELT RENDSZERÉT - NEM AKAROM FELBORÍTANI. A KIRÁLYLÁNYÉRT KÜZDŐ PÁSZTOR BOJTÁR IS HOSSZÚ IDŐ ALATT A VILÁGFÁN ÁGRÓL ÁGRA JUTVA ÉRTE EL CÉLJÁT. SZERINTEM NEKÜNK IS ÍGY KELL.
KÍVÁNOK NEKTEK EHHEZ A TANULÁSHOZ TÜRELMET, KITARTÁST ÉS SOK ÖRÖMÖT.


Több mint tíz éve szerkesztettem a Világfa A Magyar Térrendezés (nagyji.5mp.eu) című honlap főoldalát. Akkori tudásom szerint igyekeztem megfogalmazni a magyar térrendezés legfontosabb alapelveit. Noha az ott leírtakat ma is helytállónak tartom, az elmúlt évek alatt rá kellett jönnöm, hogy amit ezeken az oldalakon szeretnék megismertetni ennél sokkal több.
Mikor azt írom, hogy a magyar térrendezés nem lakberendezés, nem energetikai (tér)rendezés, és nem térrendezés hanem otthon teremtés a teremtés szó isteni értelmében, első olvasatban talán megfoghatatlan. De ez ugye az összegzés; ha megvizsgáljuk a kérdést lépésről, lépésre, az antik ember és kultúrája ismeretében, már közelebb kerülünk az állításom elfogadásához.
Mindjárt ott kezdem, hogy részemről elhibázottnak tartom a magyar térrendezés alapjait a népi építészetből, vagyis a parasztházakból levezetni, nekem legalábbis minden ilyen jellegű kísérletem visszavezetett a jurtához és azt kellett lássam, hogy a magyar parasztházba a jurta világát igyekeznek belemagyarázni. Ezért én a kezdeteknek a jurtát tekintem és abból vezetem le a magyar térrendezés rendszerét, ami egyben azt is jelenti, hogy a gyökereket abban a kultúrában és abban a társadalmi berendezkedésben kell keresnem.
Számos elképzelés született arról, hogy az ember önmagával azonosította házát – gondoljunk itt a ház öle, szemöldökfa, a ház homloka stb. kifejezésekre való hivatkozásokra – ez azonban szerintem csak a szavak játéka. Ha mélyebben vizsgáljuk a magyar lakhelyeket – annak tekintem a jurtát és az egysejtű házat - azt látjuk, hogy egyértelműen a világmindenség kicsinyített másai, tehát világmodellek.
Így jutunk el ahhoz a felismeréshez, hogy ahogyan a világmindenséggel igyekezett az antik ember szerves kapcsolatban élni, úgy annak modelljével – az otthonával, jelen esetben a jurtával -, is ebben a szervességben egyesült.
Varga Géza fogalmazza meg, hogy: A mítoszokban élő antik ember … mindig is arra törekedett, hogy a világ középpontjában telepedjen le, világát a kozmosz isteni középpontjával azonosítsa, vagy azzá tegye.
Több helyen is megfogalmazom, hogy a jurta nem egyszerű otthon, hanem egy tájolt, működő, térbeli világmodell. A jurta teteje a mennyet, az istenfa a világoszlopot – mely a tejút megfelelője -, oldalfala a világ kereteit – a világtengert- jelképezi. A térbeli világmodellben „a világoszlop az ég tartópillére, egyúttal az első ember, az isten. A világ szakrális középpontjában foglal helyet, függőleges összekötő útként szolgál ég és Föld között, amelyen egykor a táltos, a csodaszarvas, Csaba királyfi vitézei meg a magyar népmesék kiskanásza is közlekedett.” (Varga Géza)
A boltozat közepén található tündökön – Papp Gábor szerint – közvetlen kapcsolat nyílik a teremtőhöz.
A jurta szerkezeti tökéletessége a teremtett világ tökéletességét tükrözi.
Szintén Papp Gábor bizonyította, hogy a szerves társadalom alapegysége nem az ember, hanem a család. Az a család, amelynek - míg a jurta közepén égő tüzet körülüli, mesélés, vagy éneklés közben - felszabaduló energiáit a boltozat összegyűjtve a szarufákon a tündök által befoglalt középig vezeti, ahonnan az összegződve, minőségében megváltozva, teremtő erőként sugárzódik vissza.
Az archaikus kor embere – már csak a fennmaradása érdekében is – az őt körülvevő világgal a legteljesebb harmónia kialakítására törekedett. Mikor megteremtette önmaga és a világa közötti egységet, kialakította azt a lakhelyet, amely ennek a harmonikus egységnek a modellje. Ez a hármasság, a teremtett világ, a természetben élő ember és annak lakhelye közötti szerves kapcsolat, amely a többi általam ismert térrendezés fölé emeli a magyar térrendezést. A világmodell - esetünkben a jurta - használóit a teremtés szintjének megfelelő tevékenységre készteti. A világmodellt működtető ember a teremtett világot működtető istenhez hasonló szerepkörbe lép. E szerepkör csúcspontja, mikor istenhez hasonlóan, embert teremt a saját képére, vagyis a gyermeknemzés és szülés.
Véleményem szerint ezt az isteni szerepkört – elsősorban a vallás változása miatt – nem tudjuk (merjük) érvényre juttatni napjaink otthonaiban, ami elsődleges oka a térrendezési kudarcoknak.
Lássuk tehát az utat amelyen megismerhetők a magyar térrendezés szabályai és elkerülhetők a buktatók melyek az idegen, ismeretlen világ hatásaiból keletkeztek.

 

Kapcsolat


Minden növényi ábrázolás közül a világfa a legösszetettebb és legegyetemesebb jelentésű. Utal életre és halálra, az örök fejlődésre és növekedésre, a folytonos megújulásra. A mélylélektan a gyökér, törzs, korona hármasát a ösztön-én, én, felettes-én kifejeződéseként értelmezi. A világfa a magyar népmesék világképében az ÚT, amelyen a mesehős az égbe vagy az alvilágba jut.

 

Világfa

 

Kalendárium

 

Jelen honlap terveim szerint három fő részből épül fel. 1. szint : A magyar térrendezés történeti háttere, 2. szint : A modern lakberendezés alapjai, 3. szint : A magyar térrendezés.

Kedves látogató a honlapomon az elmúlt évek eredményeként már jól körvonalazódnak a „gyökérszint” elemei. A MAGYAROKRÓL oldal alatt foglalkozom a Magyar nép őstörténetével, a táltosok világával, a székely magyar rovással, és a nemzeti és hagyományőrző eseményekkel.

 

Magyarokról

 

A MAGYAR TÉRRENDEZÉS GYÖKEREI alatt a magyar lakhelyek fejlődésével, - a jurtától a paraszt házig – azok berendezésével ismerkedünk meg.

 

A magyar térrendezés gyökerei

Ebben a részben a 21. századi lakberendezéssel kapcsolatos oldalakat tervezek.

 

Lakberendezési ismeretek

 

...Vannak-e a magyar térrendezésnek a feng shuihoz hasonlóan iskolái, mint az irány iskola, forma iskola és egyebek? Véleményem szerint jelenleg a magyar térrendezés területén egymástól elkülönülő térrendezési iskolákról nem beszélhetünk. Az a térrendezéssel foglalkozó és a feng shui alkalmazásán túllépő, a magyar hagyományokat ilyen megközelítésben kutató néhány lelkes ember (a teljesség igénye nélkül: Árvai Krisztina, Némethné Wéber Gabriella, Színia) közel azonos megközelítésben, a néprajzi, a régészeti és az őstörténelmi kutatások alapján építette fel a magyar térrendezés alapelveit.

 

A magyar térrendezés

 

A magyar térrendezés legfontosabb alapelvei:

A lakhely, az otthon világmodellkénti építése és berendezése.

 

Az egyistenhiten, és a (szent) hármasságon alapuló világnézet, mely elvezet bennünket a teremtett világ, a lakhely, és az ember szerves egységének megismeréséhez.

 

Az ősi tudás, kultúra maradványainak feltárása és beépítése a rendszerbe,

 

 

A keleti illetve déli főirányokra való tájolás.

 

Az archaikus kor magyar jel és jelképrendszerének alkalmazása.

 

 

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!